Miljöpolicy | Myggenäs Gård på Tjörn

Miljöpolicy

Myggenäs Gård AB arbetar för god omsorg om miljön genom att effektivisera företagets olika processer mot minskad miljöbelastning.

Miljöansvarig är Fredrik Hagberg.

Detta innebär bland annat att vi:
  • skall vara miljöcertifierade enligt aranea certifiering
  • ökar kunskapen och medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda
  • engagerar kunder, leverantörer och andra intressenter i vårt miljöarbete
  • följer lagar och förordningar samt ser dessa som minimikrav för nivån på vårt miljöarbete
  • ständigt strävar efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser och minimera föroreningar
  • alltid eftersträvar miljövänligaste bränslealternativ med högsta RME-tillsats till våra
    maskiner
  • aldrig använder kemiska bekämpningsmedel i verksamheten

  • miljöansvarig skall ha plats i företags styrelse

Miljöpolicyn fastställd att gälla från och med 2017-01-15

Myggenäs Gård AB

Thomas Hagberg VD