Mer än en gård

Myggenäs Gård AB är ett företag med en bred verksamhet, allt från ekologiskt lantbruk till lokaluthyrning, grönytearbeten och gaturenhållning.

Söker du kontorslokal?

Är ni ett större företag som letar efter nya moderna och fräscha lokaler? Eller är ni intresserade av att hyra ut till flera mindre aktörer? Vi är öppna för förslag.

Lokalen är belägen i en mycket expansiv del av Tjörns kommun med omedelbar närhet till hela STO-regionen.

VÄGKANTSSLÅTTER

Vi har maskinerna som krävs för att ta hand om gräset kring vägarna.
Se bilder och läs mer här.

GRÖNYTESKÖTSEL

Vi åtager oss restaurering samt skötsel av kulturmiljölandskap. Vi offererar pris på större och mindre projekt.

MASKINUTHYRNING

Vi har en bred maskinpark.
Titta i vårt galleri eller ring oss för mer information om vårt utbud och vad som finns tillgängligt.

R

Grönyteskötsel

Vi åtager oss restaurering samt skötsel av kulturmiljölandskap. Vi offererar pris på större och mindre projekt.

R

Fastighetsskötsel

Våra åtagande omfattar även helhetsskötsel av den yttre miljön får både privata och offentliga fastighetsägare.

R

Vägkantslåtter

Vi har maskinerna som krävs för att ta hand om gräset kring vägarna. Se bilder och läs mer här.

R

Gräsklippning

Vi har maskinerna för alla typer av uppdrag, de stora såväl som de små. Vi åtar oss skötseln från den lilla privata trädgården till de större offentliga miljöerna.

R

Trädgårdsanläggning

Murbyggnationer samt anläggning av park- och trädgårdsmiljöer. Kolla in våra bilder på en del av det vi gjort.

R

Gaturenhållning

Vi har rätt maskin för rätt uppdrag. Vi tar hand om snöröjningen på vinterhalvåret och städningen på sommarhalvåret.

R

Lokaluthyrning

I våra lokaler vid riksväg 169 på Tjörn finns lokaler för kontor och butik. Läget har bra kommunikationer och lokalerna har ett inspirerande läge alldeles vid havet.

R

Maskinuthyrning

Vi har en bred maskinpark. Titta i vårt galleri eller ring oss för mer information om vårt utbud och vad som finns tillgängligt.

R

Exploateringsverksamhet

Planområde om 18 styck byggrätter med hänförande havsutsikt över Tjörnbron och Hakefjorden.

R

Miniförråd / Minilager

Vi erbjuder förråd från c:a 2m² – 11,5m² Strategisk placering och tillgänglighet dygnet runt går dem försvinnande populära!

R

Lantbruk

Vi åtar oss de flesta uppdrag inom jordbrukssektorn där vi vill vara den självklara partnern för dig som söker enstaka tjänster eller fullserviceavtal.

R

Akutservice

Vi tror oss vara en intressant partner att ha till hands för att med kort varsel ombesörja lossning och lastning av gods med en vikt på upp till 2500 kg.

R

Granförsäljning

Vi säljer större eller mindre granar till industrin och den offentliga miljön. Vi ordnar även med transport och uppsättning av granen.