Mer än en gård

Myggenäs Gård AB är ett företag med en bred verksamhet, allt från ekologiskt lantbruk till lokaluthyrning, grönytearbeten och gaturenhållning.

Närproducerat och etiskt hållbart kött

Från vår gård på Valla Hed – Tjörn

Världens bästa nötkött!

Varför påstår vi det?

Jo för att;

  • Självklart går alla våra djur ute och betar, minst halva året. Detta bidrar till såväl lokal, biologisk mångfald som vackra miljöer.
  • Självklart är våra djurs bete och foder helt fritt från kemiska bekämpningsmedel och kemisk konstgödsel
  • Vintertid vistas alla våra djur i lösdrift inomhus i rymliga stallbyggnader, anpassade för att tillgodose deras naturliga behov så långt det går
  • Alla våra kalvar får gå med sin mamma så länge det är naturligt för dem

I vår värld består ätupplevelsen av minst två saker, allt ovan samt ett gediget uppfödarhantverk som genererar kött i världsklass.

Vi gör det enkelt att handla med omsorg, lokalt på riktigt!

Finns att köpa på Almö Livs

Klimatsmart

Etiskt

Vår verksamhet

På gården bedrivs, förutom vårt ekologiska jordbruk verksamhet inom lantbruksentreprenad, grönyteskötsel, mark-anläggningsentreprenad samt gatu- och vägentreprenad.
Vägkantsslåtter
Vi har maskinerna som krävs för att ta hand om gräset kring vägarna.

Se bilder och läs mer här.

Grönyteskötsel
Vi åtager oss restaurering samt skötsel av kulturmiljölandskap. Vi offererar pris på större och mindre projekt.
Läs mer
Maskinuthyrning
Vi har en bred maskinpark.
Titta i vårt galleri eller ring oss för mer information om vårt utbud och vad som finns tillgängligt.
Läs mer
N

Grönyteskötsel

Vi åtager oss restaurering samt skötsel av kulturmiljölandskap. Vi offererar pris på större och mindre projekt.
N

Gaturenhållning

Vi har rätt maskin för rätt uppdrag. Vi tar hand om snöröjningen på vinterhalvåret och städningen på sommarhalvåret.
N

Miniförråd/Minilager

Vi erbjuder förråd från c:a 2m² – 11,5m² Strategisk placering och tillgänglighet dygnet runt går dem försvinnande populära!
N

Fastighetsskötsel

Våra åtagande omfattar även helhetsskötsel av den yttre miljön får både privata och offentliga fastighetsägare.
N

Lokaluthyrning

I våra lokaler vid riksväg 169 på Tjörn finns lokaler för kontor och butik. Läget har bra kommunikationer och lokalerna har ett inspirerande läge alldeles vid havet.
N

Lantbruk

Vi åtar oss de flesta uppdrag inom jordbrukssektorn där vi vill vara den självklara partnern för dig som söker enstaka tjänster eller fullserviceavtal.
N

Vägkantsslåtter

Vi har maskinerna som krävs för att ta hand om gräset kring vägarna. Se bilder och läs mer här.
N

Maskinuthyrning

Vi har en bred maskinpark. Titta i vårt galleri eller ring oss för mer information om vårt utbud och vad som finns tillgängligt.
N

Akutservice

Vi tror oss vara en intressant partner att ha till hands för att med kort varsel ombesörja lossning och lastning av gods med en vikt på upp till 2500 kg.
N

Gräsklippning

Vi har maskinerna för alla typer av uppdrag, de stora såväl som de små. Vi åtar oss skötseln från den lilla privata trädgården till de större offentliga miljöerna.
N

Exploateringsverksamhet

Planområde om 18 styck byggrätter med hänförande havsutsikt över Tjörnbron och Hakefjorden.
N

Granförsäljning

Vi säljer större eller mindre granar till industrin och den offentliga miljön. Vi ordnar även med transport och uppsättning av granen.
N

Trädgårdsanläggning

Murbyggnationer samt anläggning av park- och trädgårdsmiljöer. Kolla in våra bilder på en del av det vi gjort.