Myggenäs Gård AB är ett företag med en bred verksamhet.

Allt från ekologiskt lantbruk till lokaluthyrning, grönytearbeten och gaturenhållning.

Närproducerat och etiskt hållbart kött på Tjörn

Vi gör det enkelt att handla med omsorg, lokalt på riktigt!

Finns att köpa på Almö Livs

Klimatsmart

Etiskt

myggenäs gård ved

Vi erbjuder pålitlig vinterväghållning för att hålla dina vägar säkra och framkomliga under kalla månader.

Med modern utrustning och kunnig personal ser vi till att snö och is hanteras effektivt, så att du kan röra dig säkert.

Myggenäs Gård AB är ett företag med lång historia

Gården har varit i släktens ägo sedan tidigt 1700-tal, och brukas idag av den nionde generationen.

Gården är belägen i Valla socken, Tjörns kommun. Den äldre gårdsbebyggelsen uppfördes i huvudsak på 1890-talet och har kvar sitt ursprungliga läge sedan före laga skifte. Verksamheten på gården har traditionellt även omfattats av handel och entreprenörskap, vilket nuvarande ägare har intresse av att vidareutveckla.

 

myggenäs gård ved