Grönyteskötsel

Vi åtager oss restaurering samt skötsel av kulturmiljölandskap. Vi offererar pris på större och mindre projekt.
Läs mer

Fastighetsskötsel

Våra åtagande omfattar även helhetsskötsel av den yttre miljön för både privata och offentliga fastighetsägare.
Läs mer

Vägkant-slåtter

Vi har maskinerna som krävs för att ta hand om gräset kring vägarna. Se bilder och läs mer här.
Läs mer

Gräsklippning

Vi har maskinerna för alla typer av uppdrag, de stora såväl som de små. Vi åtar oss skötseln från den lilla privata trädgården till de större offentliga miljöerna. Läs mer

Trädgårdsanläggning

Murbyggnationer samt anläggning av park- och trädgårdsmiljöer. Kolla in våra bilder på en del av det vi gjort.
Läs mer

Gaturenhållning

Vi har rätt maskin för rätt uppdrag. Vi tar hand om snöröjningen på vinterhalvåret och städningen på sommarhalvåret.
Läs mer

Miniförråd / Minilager

Vi erbjuder förråd från c:a 2m² – 11,5m².  Strategisk placering och tillgänglighet dygnet runt gör dem försvinnande populära! Läs mer

Lokaluthyrning

I våra lokaler vid riksväg 169 på Tjörn finns lokaler för kontor och butik. Läget har bra kommunikationer och lokalerna har ett inspirerande läge alldeles vid havet. Läs mer

Maskinuthyrning

Vi har en bred maskinpark. Titta i vårt galleri eller ring oss för mer information om vårt utbud och vad som finns tillgängligt.
Läs mer

Exploateringsverksamhet

Planområde om 18 styck byggrätter med hänförande havsutsikt över Tjörnbron och Hakefjorden.
Läs mer

Lantbruk

Vi åtar oss de flesta uppdrag inom jordbrukssektorn där vi vill vara den självklara partnern för dig som söker enstaka tjänster eller fullserviceavtal. Läs mer

Granförsäljning

Vi säljer större eller mindre granar till industrin och den offentliga miljön. Vi ordnar även med transport och uppsättning av granen. Läs mer

Akutservice

Vi tror oss vara en intressant partner att ha till hands för att med kort varsel ombesörja lossning och lastning av gods med en vikt på upp till 2500 kg. Läs mer