Vårt arbete vid Valla Kyrka

feb 22, 2024

Här på Myggenäs Gård välkomnar vi den mörkare delen av året inte bara som en tid för vila, utan som en möjlighet för förnyelse och hårt arbete i naturens tjänst

Just nu är vi i full gång med röjningsarbeten öster om Valla kyrka, där vi har påbörjat en spännande förändring av landskapet. Kanske har ni lagt märke till den nyskapade vägen som slingrar sig upp för backen?

Vi tar stolthet i att återställa ca 8 hektar av betesmark, som inte använts på de senaste 75 åren. Genom att sammanföra röjningsinsatser med betesgång av djur, arbetar vi för att skapa estetiskt tilltalande och ekologiskt hållbara områden som berikar landskapet och främjar ett hållbart lantbruk.

Men vad händer då med alla träd vi tar ner?

Vi ser till att varje del av trädet används på ett meningsfullt sätt. En del av träden som tas ned vid Valla kyrka omvandlas till ved, något som kommer hålla era hem varma under många vintrar framöver.

valla kyrka

En annan väsentlig del av träden bearbetas till flis. Detta är en viktig del i vårt arbete med att återanvända och skydda våra naturliga resurser. Flisen går till närmaste fliseldade värmeverk, som ligger i Kungälv, vilket är ett utmärkt exempel på lokal resursanvändning och energiproduktion.

Det är dock inte bara de levande träden som förtjänar vår uppmärksamhet. På bilden nedan kan ni se exempel på träd som inte längre är levande. Dessa döda träd lämnas orörda som en del av vårt landskap. Varför? Eftersom de spelar en viktig roll i ekosystemet genom att vara hem för en mängd olika insekter. Att låta dessa stammar stå kvar är ett sätt för oss att främja biologisk mångfald och understryker vår filosofi på Myggenäs Gård om att varje aspekt av naturen har ett värde.

valla kyrka

På Myggenäs Gård är vi dedikerade till att vårda och utveckla vår mark på ett sätt som gynnar både människa och natur. Genom att kombinera traditionella metoder med ett modernt tänkande om hållbarhet och biologisk mångfald, hoppas vi fortsätta att vara en förebild för hur jordbruk och naturvård kan gå hand i hand.

Kontakta oss

Telefon: 0304-66 19 13