Företagets historik

Myggenäs Gård är ett företag med lång och spännande historia. Det är något som vi gärna vill dela med oss av.

Gården är belägen i Valla socken, Tjörns kommun. Gårdsbebyggelsen uppfördes i huvudsak på 1890-talet och har kvar sitt ursprungliga läge sedan före lagaskiftet. Gården har varit i släktens ägo sedan tidigt 1700-tal och brukas i dag av den nionde generationen. För närvarande är sju personer sysselsatta på årsbasis i de olika verksamheterna.

Byggnaderna på fastigheten har anpassats till Kravproduktion av nötkött. För närvarande avsätts den större delen av produktionen till Kaprifolkött där Krav-godkänt högkvalitativt nätkött efterfrågas. Vår avsikt med driften på gården är att vidmakthålla och förstärka de höga kulturella och miljömässiga värden som finns på fastigheten.

Vid ombyggnad och nybyggnad av fastighetsbeståndet fästes särskild vikt vid att dessa skall smälta väl in i den gamla bebyggelsen utan avkall på rationalitet.

Även de miljömässiga aspekterna, med en rikt varierad flora och fauna samt väl röjda och vårdade marker, anser vi vara av högsta värde. Nämnda faktorer anses även vara av stor vikt vad gäller marknadsföringen av gården.

Under december månad arrangeras julgransförsäljning i den genuina gårdsmiljön. Detta ger oss möjlighet till direktkontakt med konsumenten, vilket vi sätter stort värde på.

Myggenäs Gård befinner sig i ständig utveckling. År 2007 togs våra nybyggda kommersiella lokaler i bruk. Dessa finns belägna vid riksväg 169 och här bedrivs uthyrningsverksamhet.

Tjörn är en spännande ö att verka på. Landsbygdsföretagandet ger många spännande utvecklingsmöjligheter framöver, det gäller bara att ta vara på dem. Vi har valt att möta framtiden genom att bredda vår verksamhet.

Myggenäs Gård, mer än en gård.