Tjörns kommun

Tjörns kommun

Gården är belägen i Valla socken, Tjörns kommun.