Miljöpolicy

Myggenäs Gård AB arbetar för god omsorg om miljön genom att effektivisera företagets olika processer mot minskad miljöbelastning.

Miljöansvarig är Fredrik Hagberg.

Detta innebär bland annat att vi:
  • skall vara miljöcertifierade enligt aranea certifiering
  • ökar kunskapen och medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda
  • engagerar kunder, leverantörer och andra intressenter i vårt miljöarbete
  • följer lagar och förordningar samt ser dessa som minimikrav för nivån på vårt miljöarbete
  • ständigt strävar efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser och minimera föroreningar
  • alltid eftersträvar miljövänligaste bränslealternativ med högsta RME-tillsats till våra
    maskiner
  • aldrig använder kemiska bekämpningsmedel i verksamheten

  • miljöansvarig skall ha plats i företags styrelse

Miljöpolicyn fastställd att gälla från och med 2017-01-15

Myggenäs Gård AB

Thomas Hagberg VD