Exploateringsverksamhet

Exploateringsområde

Planområde om 18 styck byggrätter med hänförande havsutsikt över Tjörnbron och Hakefjorden.

pdf Gfb_Laga kraft.pdf
pdf ik_lagakraft_myggenas_1_114_A3_I.pdf
pdf pk_lagakraft_myggenas_1_114_A3_P.pdf
pdf planbeskrivning_laga kraft.pdf

Pågående detaljplanearbete

Myggenäs Gård upprättar för närvarande tillsammans med Tjörns kommun, Tjörns Bostads AB samt NCC detaljplan för Almön.
Almön är den ö där Tjörnbron har sitt fäste på Tjörnsidan.

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för ny byggnation i form av bostäder och kommersiella lokaler.

Vid Myggenäs korsväg kommer att skapas ett nytt resecentrum för kollektivtrafik.

pdfProgram_080407.pdf

Önskar du bli kontaktad?