Jordbruksentreprenad

Vi åtar oss de flesta uppdrag inom jordbrukssektorn där vi vill vara den självklara partnern för dig som söker enstaka tjänster eller fullserviceavtal.

Vi har radikalt förändrat prissättningen på rundbalspressning och plastning med våra nya rationella maskiner. På startlinjen har vi ställt helt fabriksnya maskiner, en traktor New Holland 6070 framför en Mc Hale Fusion 2 press, maskiner med oöverträffad kapacitet.

De nya rationella maskinerna i kombination med större slåtterkrossar och utökad strängläggning gör oss kapabla till att pressa priserna nedåt.

Hör gärna av dig till Fredrik på tel. 070-31 600 03 för info om maskiner och priser.

Landskapsvård

Vi åtar oss att röja och hägna igenväxta och förbuskade betesmarker och kulturmiljöer. Vi har för närvarande uppdrag från bl.a. Västkuststiftelsen.
Restaurering eller nyanläggning av gärdesgårdar och stenmurar.

Forderhandel

Vi säljer:

  • Halm
  • Ensilage
  • Hösilage

Önskar du bli kontaktad?