mountainbike
Från vår gård på Valla Hed

Närproducerat och etiskt hållbart kött på Tjörn

Världens bästa nötkött!
Varför påstår vi det?

Jo för att; 

Självklart går alla våra djur ute och betar, minst halva året. Detta bidrar till såväl lokal, biologisk mångfald som vackra miljöer. Självklart är våra djurs bete och foder helt fritt från kemiska bekämpningsmedel och kemisk konstgödsel. Vintertid vistas alla våra djur i lösdrift inomhus i rymliga stallbyggnader, anpassade för att tillgodose deras naturliga behov så långt det går. Alla våra kalvar får gå med sin mamma så länge det är naturligt för dem. I vår värld består ätupplevelsen av minst två saker, allt ovan samt ett gediget uppfödarhantverk som genererar kött i världsklass.

Vi gör det enkelt att handla med omsorg, lokalt på riktigt!

Vårt kött hittar du på Almö Livs på Tjörn