Våra solceller

Våra solceller på Tjörn är i full gång, här kan du också följa dem!

Vi har för närvarande ca 5500 kvm nya takytor på våra driftsbyggnader vilka vi försett med solpaneler. Dessa producerar ca 400 000 kWh/år el på gården, varav en stor del förbrukas i verksamheten. Den övriga delen försäljs vidare till vår elleverantör.

Tack Solarwork för ett proffsigt arbete.

solceller-pa-tjörn