mountainbike

Grönyteskötsel

Vi åtager oss restaurering samt skötsel av kulturmiljölandskap.
Vi offererar pris på större och mindre projekt.

Slaghackning

Slaghackning med traktormonterad slaghack. Allt från klass 3 ytor i gatu- och parkmiljö till att hålla hävden kring det lilla torpet.

Skötsel av planteringar

Underhåll och ogräsrensning har genom åren blivit något av vår specialitet. Vi erbjuder även nyanläggning och förändring av planteringar.

Röjningsuppdrag

Röjningsuppdragen kan ha olika karaktär. Vi jobbar med allt från den privata villatomten som behöver en uppsnyggning, till restaurering av hagmarker och underhåll av naturreservat. Vi erbjuder även nedtagning och bortförsel av träd och häckar.