mountainbike
Verksamhet

Gaturenhållning

Snöröjning/halkbekämpning

Inom området snöröjning/halkbekämpning har vi under åren skapat oss en ledande position genom erfarenhet och en stor portion serviceanda. Under vintersäsongen har vi, inom en timme, upp till tjugo enheter startklara för snöröjning och halkbekämpning. Vår största uppdragsgivare är för tillfället Göteborgs stad, men mångåriga samarbeten finns också med alla större vägföreningar på östra Tjörn. T.ex. Myggenäs, Höviksnäs och Mjörns vägföreningar.

Maskinsopning

Vi har rätt maskin för rätt uppdrag. Maskinsopning kan för många vara synonymt med sandupptagning (vårstädning). Självfallet är detta även för oss en stor bit av maskinsopningen. Men vi har även specialanpassade sopmaskiner för underhållssopning i fastighetsbestånd, lager- och magasinsbyggnader. Vi erbjuder även alla typer av kompletterande sopning såsom framsopning och ogrässopning. Mekanisk ogräsbekämning i kantsten kan varmt rekommenderas som alternativ till kemisk bekämpning.

Kantklippning

Vi utför slänt- och dikeskantklippning. Dikeskantklippning med 6-meters arm eller bakmonterad sidoförskjuten utrustning vilket gör att vi kan åta oss även större uppdrag.