mountainbike
Verksamhet

Akutservice

Lyft & transportservice

Vi tror oss vara en intressant partner att ha till hands för att med kort varsel ombesörja lossning och lastning av gods med en vikt på upp till 2500 kg. I begreppet transportservice försöker vi fånga en verksamhet som ena stunden kan vara en transport av tolv ton gruskross för att i nästa vara en baltransport med långsläp. Alla transporter sker med traktorer och anpassade släp.

Vi säljer och transporterar:
  • Jord
  • Grus
  • Krossprodukter
  • Fyllnadsmassor
  • Grävning

Vi åtar oss de flesta typer av grävuppdrag med 5,5-tons larvbunden minigrävare.

Bemanning

Kontakta oss så löser vi ert bemanningsbehov.