mountainbike

Skräddarsydda gräsklipplösningar på Tjörn

Uppnå den perfekta gröna ytan

Vi specialiserar oss på att leverera grässkötsel och gräsklipptjänster av högsta kvalitet, skräddarsydda för att tillgodose kraven från såväl privatpersoner som företag. Vi har maskinerna för alla typer av uppdrag och besitter den nödvändiga kompetensen och resurserna för att ta oss an en bred variation av projekt – från de mindre, personliga trädgårdarna till de stora och krävande grönområdena.