mountainbike

Expertis inom vägkantsslåtter

Skydda, försköna och optimera dina vägar

Vägkantsslåtter är en viktig del av underhållet av våra vägar och dess närliggande områden. Detta arbete utförs regelbundet för att upprätthålla säkerheten, öka trafikflödet och bevara det estetiska värdet av landskapet.

Nedan kan du se ett antal bilder på utförda arbeten.